JOGSZABÁLYON ALAPULÓ FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

 

 

Tradícionális növényi gyógyszer

 

52/2005. (XI. 18.) EüM. rendelet az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek forgalomba hozataláról

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=94293.256387

2. § E rendelet alkalmazásában:

(2) A gyógyszer – összetétele és felhasználása alapján – az alábbi típusokba sorolható:

12. hagyományos növényi gyógyszer: olyan növényi gyógyszer vagy annak kombinációja, amely

a) a kizárólag az adott hatáserősségre és adagolásra jóváhagyott javallat alapján orvosi diagnózis, felügyelet és rendelvény nélkül alkalmazható,

b) szájon át, külsőleg, illetve belélegezve használandó,

c) irodalmi adatok vagy szakértői jelentések alapján megállapítható, hogy a kérelem alapjául szolgáló termék vagy a megfelelő referencia növényi gyógyszer a kérelem időpontját megelőzően legalább 30 éves időtartamon keresztül gyógyászati használatban volt, ebből legalább 15 évig az EGT területén

 

Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény

 

2006. évi XCVIII. törvény a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=103838.255913

3. § E törvény alkalmazásában

7. gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény: olyan anyag vagy anyagkeverék, amely nem gyógyszer, de amelyet az arra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság nyilvántartásba vett, és gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású anyagként forgalomba hozatalát engedélyezte

 

53/2005. (XI. 18.) EüM rendelet a gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású anyag vagy termék emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerré történő átminősítésének feltételeiről

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=94313.132167

1. § A külön jogszabályban foglaltak szerint gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású anyagként vagy termékként nyilvántartásba vett termék (a továbbiakban: gyógytermék) emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerré (a továbbiakban: gyógyszer) történő átminősítését az Országos Gyógyszerészeti Intézet (a továbbiakban: OGYI) az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek forgalomba hozataláról szóló rendeletben foglaltaknak megfelelően, kérelemre indított eljárásban végzi.

 

Étrend-kiegészítő

 

37/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet az étrend-kiegészítőkről

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=84229.262789

2. § E rendelet alkalmazásában:

a) étrend-kiegészítő: a hagyományos étrend kiegészítését szolgáló olyan élelmiszer, amely koncentrált formában tartalmaz tápanyagokat vagy egyéb táplálkozási vagy élettani hatással rendelkező anyagokat, egyenként vagy kombináltan; adagolt vagy adagolható formában kerül forgalomba (például kapszula, pasztilla, tabletta, port tartalmazó tasak, adagolható por, ampulla, csepegtetős üveg vagy más hasonló por-, illetve folyadékforma, amely alkalmas kis mennyiség adagolására).

 

Speciális gyógyászati célra szánt tápszer

 

24/2003. (V. 9.) ESZCSM rendelet a speciális gyógyászati célra szánt tápszerekről

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=74416.214187

2. § (1) E rendelet alkalmazásában:

b) speciális tápszer: a különleges táplálkozási igényt kielégítő olyan élelmiszer, amely különleges eljárással, beteg emberek diétás ellátására készül és orvosi felügyelet mellett használandó. Olyan betegek kizárólagos vagy részleges táplálására szolgál, akiknél a természetes eredetű tápanyagok vagy azok metabolitjainak felvétele, emésztése, felszívódása, feldolgozása vagy kiválasztása korlátozott, csökkent vagy zavart, valamint más, orvosilag meghatározott tápanyagszükséglet áll fenn és az nem biztosítható a hagyományos étrend megváltoztatásával, más különleges táplálkozási igényt kielégítő élelmiszerrel vagy e kettő kombinációjával,

 

 

Orvostechnikai eszköz (CE)

 

 

1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=30903.267024

3. § E törvény alkalmazásában

h) orvostechnikai eszköz: minden olyan, akár önállóan, akár más termékkel együttesen használt készülék, berendezés, anyag, szoftver vagy más termék - ideértve az azok megfelelő működéséhez szükséges szoftvert, amely a gyártó szándéka szerint kifejezetten diagnosztikai, illetve terápiás célra szolgál, valamint a rendelésre készült eszköz, továbbá a klinikai vizsgálatra szánt eszköz is -, amely a gyártó meghatározása szerint emberen vagy emberből származó mintán történő alkalmazásra szolgál

ha) betegség megelőzése, diagnosztizálása, megfigyelése, kezelése vagy a betegség tüneteinek enyhítése,

hb) sérülés vagy fogyatékosság diagnosztizálása, megfigyelése, kezelése, tüneteinek enyhítése vagy kompenzálása,

hc) az anatómiai felépítés vagy valamely fiziológiai folyamat vizsgálata, helyettesítése, illetve pótlása vagy módosítása,

hd) fogamzásszabályozás

céljából, és amely rendeltetésszerű hatását az emberi szervezetben vagy szervezetre elsősorban nem farmakológiai, immunológiai vagy metabolikus módon fejti ki, de működése ilyen módon elősegíthető.

 

 

4/2009. (III. 17.) EüM rendelet az orvostechnikai eszközökről

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=123391.260783

2. § (1) E rendelet alkalmazásában

(2) Orvostechnikai eszköznek kell tekinteni

a) az élettelen állati eredetű szövet vagy sejt felhasználásával készült eszközt;

b) a gyógyszernek minősülő készítmény beadására szolgáló eszközt;

c) azt az eszközt, melynek szerves része olyan, önmagában alkalmazva gyógyszernek minősülő anyag, amely az eszközt kiegészítve hat az emberi testre;

d) azt az eszközt, melynek szerves része olyan humán vérből vagy humán plazmából származó, önmagában alkalmazva gyógyszer alkotóelemnek vagy gyógyszernek minősülő anyag, amely az eszközt kiegészítve hat az emberi testre (a továbbiakban: humán vérszármazék),

amennyiben annak rendeltetési célja megfelel az Eütv. 3. § h) pont ha)-hd) alpontjában foglaltaknak.

 

 

Kozmetikum

 

Az Európai Parlament és a Tanács 1223/2009/EK rendelete (2009. november 30.) a kozmetikai termékekről

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1415713985301&uri=CELEX:32009R1223

2. cikk (1) E rendelet alkalmazásában:

a) „kozmetikai termék”: minden olyan anyag vagy keverék, amely azt a célt szolgálja, hogy az emberi test különböző külső részeivel (hámréteg, haj és testszőrzet, körmök, ajkak és külső nemi szervek) vagy a fogakkal és a szájüreg nyálkahártyájával érintkezésbe kerüljön, kizárólag vagy elsősorban azok tisztítása, illatosítása, kinézetük megváltoztatása, védelme, megfelelő állapotban tartása céljából, vagy a testszag megszüntetése érdekében;

 

 

246/2013. (VII. 2.) Korm. rendelet a kozmetikai termékekről

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=161576.244361

2. § Az 1223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 19. cikk (1) bekezdés b), c), d) és f) pontjában foglaltakat, valamint (2)-(4) bekezdésében említett tájékoztatón foglaltakat magyar nyelven kell feltüntetni.

 

 

 

Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztifőorvosi Hivatala által kiadott OTH engedéllyel rendelkező termék

 

Az Európai Parlament és a Tanács 528/2012/EU rendelete (2012. május 22.) a biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásáról

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1415780291170&uri=CELEX:32012R0528

3. cikk (1) E rendelet alkalmazásában:

a) „biocid termék”:

- bármely olyan, egy vagy több hatóanyagból álló, egy vagy több hatóanyagot tartalmazó vagy egy vagy több hatóanyagot keletkeztető anyag vagy keverék a felhasználóhoz jutó kiszerelésben, amelynek rendeltetése, hogy károsító szervezeteket a tisztán fizikai vagy mechanikai ráhatáson kívüli bármely módon elpusztítson, elriasszon, ártalmatlanná tegyen, hatásuk kifejtésében megakadályozzon vagy azokkal szemben más gátló hatást fejtsen ki,

- bármely olyan, az első francia bekezdés hatályán kívül eső anyagokból vagy keverékekből előállított anyag vagy keverék, amelynek rendeltetése, hogy károsító szervezeteket a tisztán fizikai vagy mechanikai ráhatáson kívüli bármely módon elpusztítson, elriasszon, ártalmatlanná tegyen, hatásuk kifejtésében megakadályozzon vagy azokkal szemben más gátló hatást fejtsen ki.

 

38/2003. (VII. 7.) ESzCsM-FVM-KvVM együttes rendelet a biocid termékek előállításának és forgalomba hozatalának feltételeiről

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=74802.262975

2. § Az e rendeletben használt fogalmakra az 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikke szerinti fogalommeghatározásokat kell alkalmazni.

3. § A biocid termék - jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - az Országos Tisztifőorvosi Hivatal (a továbbiakban: OTH) által kiadott engedély alapján hozható forgalomba és használható fel.

 

74/1999. (XII. 25.) EüM rendelet a természetes gyógytényezőkről

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=41039.259717

13. § (1) Magyarországon kitermelt természetes ásványvizet, természetes ásványi anyagok felhasználásával mesterségesen készült ásványvizet természetes ásványvíz minőségre, valamint gyógyvizet természetes gyógyhatásra utaló elnevezéssel ellátni csak az OTH engedélyével lehet. Elismert ásványvizet, gyógyvizet és gyógygázt az előfordulási helyen lehet felhasználni. Elismert gyógyvizet és gyógygázt az előfordulási helyen lehet palackozni és forgalomba hozni. Belső felhasználású gyógyvizek esetében a helyben történő palackozás kötelezettsége alól - a közegészségügyi előírások betartása mellett - az OTH indokolt esetben felmentést adhat.

 

 

 


 

Különleges táplálkozási célú élelmiszerek termékcsoportjai

 

 

 

36/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet a különleges táplálkozási célú élelmiszerekről

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=84203.237223

 

I. A. Termék-specifikus előírással szabályozott különleges élelmiszerek

1. Anyatej-helyettesítő és anyatej kiegészítő tápszerek

2. Speciális gyógyászati célra szánt tápszerek

3. Csecsemők és kisgyermekek számára készült, feldolgozott gabonaalapú élelmiszerek, bébiételek

4. Testtömeg csökkentés céljára szolgáló csökkentett energiatartalmú élelmiszerek

5. Gluténérzékenyeknek szánt élelmiszerek

 

I. B. Termék-specifikus előírással jelenleg nem szabályozott különleges élelmiszerek

1. Nagy izomerő kifejtését elősegítő, elsősorban sportolóknak, nehéz fizikai munkát végzőknek szánt élelmiszerek

Ezen termékek fehérje, szénhidrát, zsír, vitamin, ásványi anyag és egyéb biológiailag fontos anyag összetevői könnyen hasznosuló formában tartalmazzák a megnövekedett tápanyagszükséglet fedezéséhez szükséges anyagokat és összetételük, valamint a dokumentált vizsgálati eredmények, szakvélemények alapján hozzájárulnak a kitűzött cél eléréséhez.

2. Szénhidrát anyagcserezavarokban szenvedők számára készült diabetikus élelmiszerek:

a) szénhidrát-tartalma sütő- és tésztaipari készítményeknél legalább 30%-kal, egyéb élelmiszereknél legalább 50%-kal alacsonyabb legyen, mint a vele összehasonlítható hagyományos élelmiszeré;

b) csokoládéra az a) pontban foglaltak nem vonatkoznak, hozzáadott cukorként csak fruktózt tartalmazhatnak;

c) hozzáadott mono- és diszaharidot, vagy ilyen tartalmú anyagot nem tartalmazhatnak és a természetes mono- és diszaharid tartalmuk legfeljebb 3% lehet;

d) az a) és c) pontban közölt előírások a fruktózra nem vonatkoznak.

3. Egyéb, az előzőekben fel nem sorolt különleges táplálkozási célú élelmiszerek.

 

 

Külön, termék-specifikus rendelettel is szabályozott termékcsoportjai:

 

- anyatej-helyettesítő és anyatej-kiegészítő tápszerek (20/2008. (V. 14.) EüM rendelet)

- a speciális gyógyászati célra szánt tápszerek (24/2003. (V. 9.) ESzCsM rendelet)

- a csecsemők és kisgyermekek számára készült feldolgozott gabona alapú élelmiszerek és bébiételek (35/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet)

- a testtömegcsökkentés céljára szolgáló, csökkentett energiatartalmú étrendben felhasználásra szánt élelmiszerek (27/2004. (IV. 24.) ESzCsM rendelet)

- a glutén-érzékenyeknek szánt élelmiszerek (41/2009/EK Bizottsági rendelet)

 

 

Oldal tetejére